Eerste Kamer stemt in met experiment met nieuwe stembiljetten

De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. De belangrijkste doelstelling van de wet is dat het stembiljet eenvoudiger te gebruiken en makkelijker te tellen wordt. Ook wordt het mogelijk om logo's van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen. Dat meldt Ieder(in).

In gemeenten waar geëxperimenteerd gaat worden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen met een kleiner en dus makkelijker te hanteren stembiljet. Door logo’s van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen, is de verwachting dat met name laaggeletterde kiezers beter met het nieuwe stembiljet uit de voeten kunnen. Voor leden van de stembureaus is het gevolg dat zij de stemmen eenvoudiger en daardoor sneller kunnen tellen.

Ervaringsdeskundigen betrekken

Ieder(in) heeft eerder samen met leden en netwerkpartners inbreng voor deze wet geleverd. Zij vinden dat het nieuwe stembiljet de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen kan verbeteren. Het is wel belangrijk dat bij het opzetten en uitvoeren van de experimenten de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigers goed worden betrokken. Hiervoor blijven wij aandacht vragen in de overleggen met het ministerie van Binnenlandse zaken en de VNG.

Door: Nationale Zorggids