Nieuwe aanbieders gehandicaptenzorg hebben niet alles op orde

Ruim 1.900 personen en instellingen hebben zich in 2023 gemeld als nieuwe gehandicaptenzorgaanbieder. Ruim de helft gaat aan de slag als zzp’er en 30 procent heeft plannen om solistisch te gaan werken, bijvoorbeeld bij cliënten thuis. Vorig jaar meldden 243 instellingen zich om gehandicaptenzorg te bieden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deelt aan nieuwe zorgaanbieders altijd vragenlijst uit en bekijkt aan de hand daarvan of er risico’s zijn. In dit geval hebben lang niet alle zorgverleners alles op orde voor goede en veilige zorgverlening. Dit meldt IGJ. 

Bij 74 instellingen is vervolgtoezicht uitgevoerd. In 32 gevallen ging de inspectie fysiek langs en in 42 gevallen vonden er onlinegesprekken plaats. Volgens de IGJ zijn er dingen die goed gaan, maar ook zeker dingen die beter moeten gaan. De meeste nieuwe zorgaanbieders weten wat de wensen en behoeften van hun cliënten zijn. Vermoedelijk komt dit doordat het om kleinschalige initiatieven gaat die tijd hebben voor aandacht aan hun cliënten.

Wet zorg en dwang

Meer dan 60 procent van de nieuwe zorgaanbieders heeft onvoldoende kennis over de Wet zorg en dwang. Het kan zijn dat deze instellingen alleen vrijwillige zorg willen verlenen. Maar volgens de inspectie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onvrijwillige zorg als de situatie daarom vraagt. Bij ongeveer 75 procent nieuwe zorginstellingen was het medicatiebeleid niet op orde, zoals het veilig geven en bewaren van geneesmiddelen. Door regels over medicatieveiligheid te volgen, kunnen fouten snel en simpel voorkomen worden.

Dossiers bijhouden verplicht

Ook de dossiervoering is niet op orde: 25 procent van de nieuwe zorgaanbieders houdt de gezondheid en het welzijn van hun cliënten niet goed bij in dossiers, terwijl dit een administratieve verplichting is. Daarbij dient het een belangrijk doel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken en is het nodig om informatie onderling of met andere zorgaanbieders uit te wisselen. In sommige gevallen moet een zorgverlener kunnen teruglezen wat er eerder is gebeurd of besloten. Om nieuwe afspraken te maken willen ook cliënten inzicht hebben in de vastgelegde wensen en behoeften.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky