Maandelijks bedrag eigen bijdragen voor zorg iets gedaald

Het aantal mensen dat meerdere eigen bijdragen voor de zorg betaalt is iets toegenomen, maar zij betalen daar gemiddeld minder voor. In 2016 betaalden mensen gemiddeld 117 euro per maand aan verschillende eigen bijdragen voor zorgkosten. In 2021 was dat bedrag naar 84 euro per maand gedaald, schrijft demissionair zorgminister Conny Helder aan de Tweede Kamer. Ze vindt het een positieve ontwikkeling.

 

Het gaat om eigen bijdragen die moeten worden betaald voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2016 betaalde 10 procent van de mensen verschillende eigen bijdragen, ook wel de stapeling van eigen bijdragen genoemd. In 2021 was dat aantal opgelopen naar 14 procent.

Eigen bijdrage één wet

Het aantal mensen dat voor alleen de Zvw, de Wmo of de Wlz een eigen bijdrage betaalt, is in die periode afgenomen van 55 procent naar 51 procent. Zij betalen daar gemiddeld 27 euro per maand voor.

Het aantal mensen dat alleen een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Zvw betaalt, is tussen 2017 en 2021 toegenomen van 1,6 miljoen naar 2,2 miljoen. Dat komt naar verwachting door de gestegen zorgvraag door de vergrijzing, schrijft Helder. Daarnaast stijgt het aantal mensen dat een eigen bijdrage voor geneesmiddelen moet betalen. Die stijging komt waarschijnlijk door nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV was afgesproken de stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegen te gaan.

Door: ANP