Hulp bij psychische klachten tijdens coronacrisis schiet tekort

Bij twee op de drie personen die vóór de coronacrisis psychische hulp ontvingen, is de zorg weggevallen of aangepast. Indien de hulpverlening werd aangepast, kreeg slechts de helft van cliënten inspraak in de wijze waarop de behandeling werd voortgezet. Dit is van grote invloed op hun tevredenheid. Ook over de alternatieve vormen zijn cliënten ontevreden. Driekwart van de cliënten mist face-to-face contact. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos instituut en cliëntenorganisatie MIND, zo melden de organisaties.

Eind april hebben het Trimbos-instituut en MIND onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis en de genomen maatregelen voor mensen die al voor de crisis te maken hadden met psychische klachten. Gelijktijdig stuurden zij beide panels een vragenlijst om de gevolgen van de coronacrisis te onderzoeken. Het Panel Psychisch Gezien betreft leden vanaf 18 jaar en ouder die langere tijd last hebben van veelal ernstige psychische klachten. Het ggz-panel van MIND betreft zowel mensen die gebruik maken van basis  geestelijke gezondheidszorg (ggz) als mensen die specialistische ggz ontvangen.

Beide panels geven aan dat zij meer psychische klachten ervaren: 40 procent van het Panel Psychisch Gezien en 65 procent van het ggz-panel MIND. Dit is een toename ten opzichte van het onderzoek dat MIND al in maart onder haar panel hield: toen gaf de helft aan meer klachten te ervaren.

Beide onderzoeken worden gebruikt om beleidsmakers, zorgverleners en media te informeren.

Door: Nationale Zorggids