Normal_20201022010026

Een Europees consortium bestaande uit gezondheidsdeskundigen, experts in ontwerp en ontwikkeling van digitale gezondheidsinnovaties, de eerstelijnszorg en narratieve simulatiedeskundigen uit Zwitserland, Nederland, Roemenië en België, ontwikkelt de Alzheimer Care Trainer, een serious game om mantelzorgers te trainen in hun communicatie en gedrag bij de ziekte van Alzheimer. Dit meldt BRUSANO. 

De Alzheimer Care Trainer (ACT) is een gepersonaliseerde 3D-simulatie die zorgverleners helpt de alledaagse zorgsituaties te oefenen alvorens de zorgtaken effectief uit te voeren. Met behulp van deze nieuwe applicatie kan men vaardigheden aanleren of verbeteren, om beter te leren omgaan met het veranderend gedrag van de thuiswonende met Alzheimer. Op deze manier kan de beste interactiestijl bepaald worden.

Specifieke eigenschappen van de Alzheimer Care Trainer

Verzorgers vinden de gedragsmatige symptomen en moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten het meest problematisch. Naarmate de symptomen verergeren vergroot de zorgbehoefte. Het is vaak zoeken naar de juiste balans tussen 'effectief zorgen voor iemand' en ‘samen genieten van het leven’. In het geval van onvoldoende kennis en training of gebrek aan ervaring kan het onvermogen van de verzorger om het juiste gedrag aan te nemen, vaak een bron van spanning en emotionele stress zijn. Hierbij zijn informatie en onderwijs via Alzheimer- en dementieverenigingen, ondersteuning en diverse hulpmiddelen onontbeerlijk. Om deze evenwichtige zorgrelatie te helpen realiseren kan de Alzheimer Care Trainer ook soelaas bieden.

Uniek aan dit spel is de gepersonaliseerde simulatie waarbij de speler in een virtuele 3D omgeving binnentreedt. Er zijn hoofdrolspelers die de speler door alle scenario’s heen begeleiden. De gebruiker kan de simulatie instellen op het profiel van de zorgbehoevende door het invullen van vragenlijsten over de (virtuele) patiënt en de gebruiker, zoals symptomen en de fase van de ziekte. Afhankelijk van de keuzes ontwikkelt het spel zich verder en wijzigt de verhaallijn.

Ambitie van de Alzheimer Care Trainer

De applicatie hoopt de interpersoonlijke communicatie te verbeteren en pedagogisch gepast gedrag te initiëren. Op termijn beoogt ze de zorg gerelateerde stress te verminderen en dus de kwaliteitszorg op lange termijn te verbeteren. De zorgbehoevende zou langer in de vertrouwde thuissituatie kunnen blijven waardoor alle betrokkenen langer van elkaars gezelschap genieten.

 

Door: Nationale Zorggids