Normal_pexels-cottonbro-4098287

De financiële resultaten van de ggz blijven flink schommelen. De sector verrast over 2019 met een positief resultaat van 142 miljoen euro, een forse verbetering in vergelijking met 2018 toen de ‘winst’ van de ggz slechts 28 miljoen euro bedroeg. Met een resultaatratio in 2019 van bijna 2 procent laat de ggz niet alleen een opmerkelijk herstel zien, maar doet de sector het ook beter dan de andere grote zorgsectoren als ziekenhuizen, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Dat meldt de Reputatiegroep. 

Dit blijkt uit een analyse van 224 gepubliceerde jaarverslagen van ggz-organisaties over 2019 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

Broos herstel

Toch is het herstel broos: een deel van de winst is te danken aan boekwinst door de verkoop van onroerend goed. Bovendien steeg het aantal ggz-instellingen dat in de rode cijfers belandde tot 65. Ook in 2019 zorgen de stijgende personeelskosten en krapte op de arbeidsmarkt voor de nodige druk. Het aantal cliënten neemt toe, ondanks de afname van het aantal klinische plaatsen. “De jaarcijfers laten de veerkracht van de sector goed zien. De ggz is steeds beter in staat om te anticiperen op alle systeemwijzigingen, die de laatste jaren over de sector zijn uitgestort”, licht Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop, toe. “Tegelijkertijd is het zorgelijk dat instellingen verlies lijden omdat geleverde zorg structureel niet volledig wordt vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars. Met de verwachte groei van het aantal cliënten het komende jaar als gevolg  van de coronacrisis staat de sector voor grote uitdagingen.”

Incidenteel verlies

Van de 224 onderzochte ggz-organisaties nemen de tien grootste organisaties met 2,9 miljard euro zo’n 40 procent van zowel de omzet als het aantal cliënten in de sector voor hun rekening. Zij boekten in 2019 zonder uitzondering fors meer omzet. Het aantal ggz-organisaties dat vorig jaar verlies draaide, steeg van 61 in 2018 naar 65 in 2019. Uit de jaarverslagen van organisaties met rode cijfers blijkt net als vorig jaar, dat de verliezen vaak worden veroorzaakt doordat een deel van de geleverde zorg niet volledig wordt vergoed.

Stijgende personeelskosten

Bovendien kampt de GGZ-sector, net als andere sectoren in de zorg, met stijgende personeelskosten, een hoog ziekteverzuim en de toenemende inzet van personeel niet in loondienst. Hoge personeelslasten zetten de resultaten verder onder druk. Ook de cao, die eind 2019 is afgesloten, heeft geleid tot een toename aan personeelslasten.


Door: Nationale Zorggids