Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals gaan de komende jaren innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek uitvoeren. Van angstbehandeling bij een licht verstandelijke beperking (LVB) tot inzet van virtual reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz. Dit meldt ZonMw. 

Dr. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderverschillen in stress-gerelateerde terugval in het gebruik van alcohol. Hoewel 30 procent van de mensen met een alcoholverslaving vrouw is, heeft onderzoek naar de behandeling van verslaving zich voornamelijk op mannen gericht. Daardoor weten we niet of stress bij vrouwen of transpersonen een even grote rol speelt in de behandeling van verslaving als bij mannen. 'Dit onderzoek richt zich er daarom op om sekse- en genderspecifieke voorspellers voor terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten.'

Ervaringsdeskundige helpt jongeren bij angstbehandeling

Dr. Anika Bexkens ontwikkelt en onderzoekt een nieuwe innovatieve angstbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en angstproblemen. Deze jongeren hebben sneller dan andere jongeren last van angstproblemen, maar een goed werkende behandeling is er nog niet. Bexkens: 'In de nieuwe therapie gaan ze hun angsten aan (exposure) en krijgen daarbij hulp en advies van een ervaringsdeskundige leeftijdsgenoot die de behandeling al heeft afgerond.”

VR en mindfulness als oplossing

Jongeren met internaliserende problemen, zoals angst, piekeren en somberheid, hebben een verhoogde kans om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Dr. Guusje Collin onderzoekt of vroege interventie door middel van mindfulness training kan helpen voorkomen dat milde klachten in jongeren uitmonden in ernstigere psychische problemen. Ook wordt onderzocht of het beloop van deze problemen samenhangt met de ontwikkeling van betrokken hersennetwerken.

Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft

Het onderzoek van dr. Marthe Egberts richt zich op gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Een aanzienlijk deel van deze ouders en hun kinderen ontwikkelt namelijk psychische klachten, zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Egberts: 'In dit onderzoek ontwikkelen en evalueren we een screeningsinstrument waarbij kort na de kankerdiagnose de psychosociale risico’s bij gezinnen in kaart kunnen worden gebracht. Zo kan uiteindelijk zorg geboden worden die past bij de behoefte van het gezin.

Psychologische nazorg bij transgenderpersonen

Transgenderpersonen geven al langere tijd aan in (vervolg)onderzoek dat er een grote behoefte is aan psychologische nazorg in aanvulling op medische transitie. Hoewel het idee bestaat dat na hormonen of operaties de meeste psychische klachten verdwijnen, blijkt dat bij velen na de medische transitie het “echte” proces pas begint. Dr. Tim van de Grift wil in zijn onderzoek inzicht krijgen in het proces na medische transitie en hoe zorgverleners deze groep kunnen ondersteunen om terugval in psychische klachten te voorkomen.

Door: Nationale Zorggids