GGZ enige zorgsector waar resultaten tijdens corona afnamen

De ggz is de enige grote zorgsector waar in het eerste coronajaar de resultaten afnamen. Ten opzichte van 2019 daalde in 2020 het gezamenlijke nettoresultaat in de ggz-sector met bijna 27 procent tot 95 miljoen euro. Ziekenhuizen en organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en jeugdzorg deden het vorig jaar gemiddeld juist beter, vooral dankzij corona-steunmaatregelen. Dat meldt Intrakoop. 

Een deel van de winst in 2019 was incidenteel, met name door boekwinst bij de verkoop van onroerend goed. Daarnaast zijn vorig jaar de bedrijfslasten in de ggz harder gestegen dan de opbrengsten. ggz-organisaties moesten vooral fors meer in de buidel tasten voor personeelskosten, die opgelopen zijn tot 5,6 miljard euro. Door de krapte op de arbeidsmarkt werd daarnaast ook nog eens 434 miljoen euro uitgegeven aan de inhuur van zzp’ers en uitzendkrachten. De organisaties behandelden tijdens de eerste coronacrisis bijna 960.000 cliënten, een lichte daling ten opzichte van 2019.

Financiële resultaten

De financiële resultaten van de ggz blijven flink schommelen. Na de winst in 2019 en een halvering van het resultaat in 2018 zijn resultaten weer op het niveau van 2017. “Ondanks de daling van de resultaten, is het rendement in 2020 in grote lijnen voldoende om de gezonde financiële positie van de ggz-sector als geheel in stand te houden”, stelt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Ook in de ggz hebben de compensatiemaatregelen als een parachute gewerkt om een grote klap te voorkomen.”

Ondanks deze coronasteun schreven in 2020 toch nog 55 ggz-organisaties rode cijfers. Daarmee is het aantal organisaties met een negatief resultaat nauwelijks veranderd: in 2019 boekten 53 organisaties verlies. Het valt daarbij op dat ongeveer de helft van de organisaties nieuw is op de lijst.

Duurdere zorg

De coronapandemie heeft ook gezorgd voor een forse toename van de directe zorgkosten, de patiënt- en bewonersgebonden kosten. Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn extra kosten die zijn gemaakt in het kader van covid-19, zoals de aanschaf van beschermingsmiddelen. De stijging van de kosten wordt verder verklaard doordat organisaties vaker met onderaannemers werken.

Krappe arbeidsmarkt stuwt kosten verder op

Door onder meer de zorgbonus van 1.000 euro voor elke zorgmedewerker zijn in 2020 de personeelskosten van de ggz-organisaties opgelopen tot 5,6 miljard euro. Tegelijkertijd is de ggz steeds meer geld kwijt aan personeel niet in loondienst (PNIL) door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Om aan de vraag te kunnen voldoen wordt veel gewerkt met uitzendkrachten en zzp’ers.

Door: Nationale Zorggids