Psychotherapeut berispt vanwege bezit kinderporno

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag heeft een klinisch psycholoog/psychotherapeut berispt om het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderporno. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd had een klacht ingediend tegen de hulpverlener.

Deze maakte zich er gedurende twee jaar meerdere keren schuldig aan. De beklaagde bestreed dit niet, en stelde dat hij zich onder professionele behandeling heeft laten stellen en inmiddels een reclasseringscontact goed heeft afgesloten. Ook beloofde hij nooit minderjarigen te zullen behandelen.

"Met zijn gedragingen heeft beklaagde het in hem als zorgverlener gestelde vertrouwen van de samenleving geschaad", zegt het tuchtcollege echter. Ook hield hij met zijn handelen het systeem achter kinderporno in stand.

Geen pedofiele aard

De gezondheidsinspectie vindt dat de psycholoog/psychotherapeut de bevoegdheid om minderjarigen te behandelen moet worden ontnomen, maar dat vindt het tuchtcollege in dit geval te streng. "De inspectie heeft tijdens de zitting verduidelijkt dat zij geen risico ziet dat beklaagde minderjarige cliënten zou betasten of misbruiken."

Een berisping is wel genoeg, aldus het gezelschap. Beklaagde heeft gedragingen immers volledig erkend, heeft zich aan de afspraken met de reclassering gehouden en zich laten behandelen, stelt het. De zorgverlener heeft ook "geen pedofiele aard" en is inmiddels ook al zo’n 2,5 jaar niet meer werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Door: ANP