Aandacht voor psychische gezondheid ontbreekt in coalitieakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD bevat nauwelijks tot geen verbeteringen voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook lijken er geen plannen te zijn om te investeren in preventie en mentale gezondheid, concludeert MIND die verbaasd en teleurgesteld is over de inhoud van het coalitieakkoord. De ggz kampt met enorme wachttijden- en wachtlijsten. “We zijn vol ongeloof dat dit nieuwe kabinet de urgentie niet voelt of ziet om dat drastisch te veranderen”, aldus de belangenbehartiger.

In het akkoord zijn de huidige incidentele financieringen voor het preventiebeleid niet opgenomen. Daarmee komen die dus straks te vervallen en is het incidentele budget van 230 miljoen euro er niet meer. Daarnaast gaan ook de subsidies voor gezonde leefstijl, participatie en medezeggenschap met 1 miljard euro omlaag. Het lijkt er volgens MIND op dat het nieuwe kabinet alleen wil investeren in bestaans- en woonzekerheid voor de ‘werkende Nederlander’. En niet voor bijvoorbeeld mensen die beschermd wonen.

Eigen risico

MIND is verder bezorgd over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg als het eigen risico straks omlaag gaat. Een lagere eigen bijdrage gaat namelijk gepaard met hogere kosten die ergens anders van betaald moeten worden, zoals de zorgpremie. De organisatie is wel te spreken over de geplande versterking van de eerstelijnszorg. “Dit is voor veel mensen het beginpunt van de hulp en draagt bij aan goede en snelle doorverwijzing.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky