Normal_ziek

Ieder jaar zijn er tientallen kinderen het slachtoffer van ouders die hun kinderen bewust ziek maken. De kinderen komen vervolgens (langdurig) in ziekenhuizen terecht, met mogelijk grote gevolgen. Dat meldt Brandpunt Reporter. 

Ouders die hun kinderen bewust vergiftigen lijden aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Door het eigen kind ziek te maken vraagt de ouder om persoonlijke aandacht van medische hulpverleners. Volgens Brandpunt Reporter worden de kinderen vaak vergiftigd met medicijnen. De gevolgen kunnen enorm zijn, zo kunnen zij bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komen.

Gemiddeld zijn er jaarlijks ongeveer zestig kinderen in Nederland die ziek worden gemaakt door een ouder. Vertrouwenskinderarts Anne-Marie Raat van Veilig Thuis in Utrecht denkt dat het werkelijke aantal slachtoffers tien keer zo hoog ligt. "Er is heel veel dat wij niet zien", zegt zij. Volgens Rian Teeuw, kinderarts in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, hebben veel artsen niet door dat ouders hun kinderen bewust ziek maken. "Wij zijn getraind om ouders te geloven, dat ze het beste met hun kinderen voor hebben", aldus Teeuw. 

© Nationale Zorggids