Normal_jeugdzorg

De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil de leeftijd waarop een jeugdige delinquent strafrechtelijk kan worden vervolgd verhogen naar 14 jaar. De leeftijd staat nu nog op 12 jaar, maar eigenlijk zouden kinderen tot 14 jaar eerst tot gedwongen jeugdhulp veroordeeld moeten worden. De RSJ pleit daarom niet alleen voor een aanpassing van de strafrechtelijke minimumleeftijd, maar ook voor verbetering van de jeugdhulp. Dat melden RSJ en RTL Nieuws. 

Op dit moment kunnen jonge criminelen al stafrechtelijk vervolgd worden als zij twaalf jaar zijn. Niet iedereen is het daarmee eens daarom is er de afgelopen paar jaar regelmatig over gediscussieerd. Een reden waarom de RSJ een advies uitbrengt over een verhoging van de leeftijd, is dat de jeugdcriminaliteit afneemt, met name onder twaalf en dertien jarigen zijn er eigenlijk bijna geen verdachten geregistreerd. Wel neemt het aantal delinquenten van 15 jaar en ouder toe.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming is niet overtuigd van het advies. Hij vreest dat sommige twaalfjarige daders het strafrecht nodig hebben. Bovendien is het ook een middel voor slachtoffers die graag een passende en eerlijke straf zien. Dekker gaat hierover in beraad met de minister van volksgezondheid, gemeenten en andere partijen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids