Normal_jeugdzorg

Voor het derde opeenvolgende jaar is het aantal jongeren in de gesloten inrichting gedaald. Vorig jaar ging het om 18 procent minder jongeren dan in 2019. In 2019 ging het nog om 1.680 jongeren en in 2018 zaten er 1.718 jongeren in de zogeheten JeugdzorgPlus. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Jeugdzorg Nederland is blij met deze ontwikkeling, maar blijft voorzichtig met het trekken van grote conclusies. De coronacrisis kan namelijk een grote rol spelen in de forse afname. Dit meldt Jeugdzorg Nederland. 

De Nederlandse jeugdzorg zet in op het zo veel mogelijk voorkomen van gesloten plaatsingen door te kijken naar passende alternatieven. Via trajectberaden of specialistentafels kijken betrokken partijen naar passende zorg, bijvoorbeeld intensieve ambulante zorg of het verkorten van de duur van de zorg. Op bepaalde plekken in Nederland gaat de JeugdzorgPlus weg en komen daar kleinschalige woonvoorzieningen voor in de plaats.

Wachtlijsten jeugd-ggz

Bestuurslid Bas Timmerman van Jeugdzorg Nederland ziet dat er goed aan de weg wordt getimmerd. “Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de (nabije) toekomst. We zien dat veel jongeren onder druk van de coronacrisis (psychische) problematiek ontwikkelen en dat er wachtlijsten bij de jeugd-ggz ontstaan. Dat zou kunnen leiden tot hogere instroom bij JeugdzorgPlus.”

Door: Nationale Zorggids