Normal_mishandeling_kind_knuffel_

In december 2020 werd een meisje door haar vader om het leven gebracht, waarna hij zichzelf ombracht. De moeder van het meisje blijft alleen achter. Hoewel verschillende organisaties betrokken waren bij het gezin, is het niet gelukt om het meisje te beschermen. De Raad voor de Kinderbescherming zegt de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zeer serieus te nemen. Met de betrokken organisaties werkt het aan het versterken van de samenwerking, het beter delen van informatie en het verbeteren van de samenwerking met de volwassen-ggz. Dit meldt RvdK. 

In afstemming met de Inspectie Gezondheid en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben Jeugdbescherming, Veilig Thuis en RvdK een onderzoek naar hun handelen laten doen door een onafhankelijke partij. Ook de Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn betrokken geweest bij het gezin en hebben meegedaan aan de leer- en verbeterbijeenkomsten in het kader van het onderzoek. De gemeente Amsterdam heeft onderzoeker Corinne Dettmeijer ook een aantal onderzoeksvragen gesteld. Dit heeft geresulteerd in één onderzoeksrapport, waarin het onderzoek dat door de inspectie aan de drie meldende partijen is gevraagd, als hoofdstuk 2 (De jeugdhulpverlening) is opgenomen.

Geen regie

Rond de jeugdige en haar gezin waren elf organisaties betrokken. Het rapportdeel ‘De jeugdhulpverlening’ gaat in op het handelen van alle betrokken organisaties. Eén van de conclusies is dat vader de ruimte heeft gekregen de regie te voeren over de hulpverlening, door zijn weigering om mee te werken. Er ging te veel tijd verloren. Het rapport stelt dat de hulpverlening steken heeft laten vallen, maar concludeert ook dat de hulpverleners deze fatale afloop niet hadden kunnen voorkomen.

Samenwerking verbeteren en versterken

In het onderzoek naar de jeugdhulpverlening komt naar voren dat de samenwerking en het vertrouwen tussen organisaties verbeterd en versterkt moet worden. Dit geldt ook voor de samenwerking met de volwassen-ggz. De organisaties ondernemen actie om de expertise van medewerkers op dit gebied verder uit te breiden en zetten onverminderd in op verbetering van de aansluiting met de volwassen-ggz en andere specialistische hulp.

Verbeterplan presenteren

“De samenhangende conclusie uit het onderzoek dat te veel tijd verloren ging, erkennen en betreuren we.” De organisaties nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport met betrekking tot de jeugdhulpverlening over en zijn bezig met het maken van een verbeterplan. De verbeterpunten richten zich met name op de samenwerking tussen de betrokken organisaties, het beter delen van informatie en de aansluiting met de volwassen-ggz. Het plan wordt voor het einde van het jaar gepresenteerd aan de inspecties en gemeente.

Door: Nationale Zorggids