Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

In 2020 maakten 221.000 kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar. Het komt neer op 6,9 procent van alle kinderen, gemiddeld 2 per schoolklas. Bij ruim 95.000 kinderen (3,1 procent) moest het gezin al vier jaar of langer rondkomen van een laag inkomen. Dit meldt het CBS.

In 2013 liepen 331.000 kinderen risico op armoede. Daarna werden het er elk jaar minder. Het percentage kinderen dat deel uitmaakt van een huishouden dat minstens vier jaar een laag inkomen had, daalt vanaf 2016.

Armoederisico in 25 jaar meer  dan gehalveerd

25 jaar geleden liep nog ruim 17 procent van de kinderen armoederisico, wat neerkomt op bijna vijf kinderen per klas. Eind jaren negentig begon het te dalen. In 2008, aan het begin van de economische crisis, stagneerde het risico om vervolgens te stijgen naar bijna 10 procent in 2013. Het percentage minderjarigen dat is blootgesteld aan een langdurig armoederisico lag vlak voor de eeuwwisseling rond 7,5 procent en was daarmee ruim twee keer zo groot als in 2020. 

Er zijn relatief veel kinderen in eenoudergezinnen met armoederiscio en ook kinderen van vluchtelingen hebben een hoog armoederisico. 

Door: Nationale Zorggids