Gescheiden moeders hebben niet meer kans op armoede dan vrouwen zonder kind

De kans op armoede onder gescheiden vrouwen met en zonder kinderen blijkt ongeveer gelijk aan elkaar te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 55.000 mensen. Wel hebben vrouwen meer kans op armoede na een scheiding dan mannen. Van de mannen die in 2012 scheidden liep nog 9 procent het jaar erna risico op armoede. Bij vrouwen was dat 25 procent. Voor beide geslachten geldt dat het risico op armoede de afgelopen jaren is afgenomen. Dit meldt CBS.

Drie kwart van de gescheiden mensen heeft kinderen. Meestal wonen zij na de scheiding bij de moeder. Het risico op armoede verschilt relatief weinig tussen gescheiden alleenstaande moeders en gescheiden alleenstaande vrouwen. Ondanks het weggevallen inkomen van de partner en zonder kinderalimentatie komt ruim 80 procent van de alleenstaande moeders een jaar na de scheiding toch boven de lage-inkomensgrens uit. Hier speelt mee dat bijna de helft van alle vrouwen voor de scheiding minimaal het netto minimumloon verdient, wat ruim boven het bijstandsniveau is.

Armoederisico gescheiden alleenstaande mannen relatief groot

Zonder kinderen wonen mannen en vrouwen na een scheiding overwegend alleen: bijna 90 procent. Het armoederisico van alleenstaande mannen zonder kinderen steekt met 9 procent uit boven dat van de gemiddelde gescheiden man. Gescheiden mannen zonder kinderen zijn gemiddeld jonger en hebben vaker een laag inkomen dan ouderen doordat ze doorgaans minder verdienen. Ook speelt mee dat jongeren vaker een deel van het jaar geen inkomen uit arbeid hebben als gevolg van het zoeken naar een (eerste) baan, terwijl ouderen vaker een stabiele arbeidscarrière hebben. Van mannen en vrouwen die na de scheiding met een andere partner wonen is het armoederisico betrekkelijk klein.

Door: Nationale Zorggids