Jong JGZ spant kort geding aan tegen Gemeente Breda

Jong JGZ spant een kort geding aan tegen gemeente Breda. Begin april 2023 maakte de gemeente Breda bekend de jeugdgezondheidszorg voortaan door GGD West-Brabant te laten uitvoeren en af te zien van een openbare aanbestedingsprocedure. Volgens Jong JGZ is dit besluit in strijd met de Aanbestedingswet 2012. Ook is Jong JGZ van mening dat de gemeente hiermee onder andere het gelijkheidsbeginsel schendt. Overheidsinstanties dienen partijen een gelijke kans te bieden om deel te nemen aan een opdracht. Dat is hier niet gebeurd. Bovendien is de keuze voor inbesteding bij de GGD niet in het belang van ouders en kinderen. Dit meldt Jong JGZ.

Met deze stap geeft Jong JGZ, aanbieder van jeugdgezondheidszorg in Breda, een duidelijk signaal af aan de gemeente en vraagt hen het besluit te herzien en alsnog een gelijke kans te krijgen om mee te dingen naar de opdracht. Jong JGZ is tegelijkertijd een bodemprocedure gestart tegen de gemeente Breda en GGD West-Brabant om zo de voorbereidingen voor het uitvoeren van de opdracht per januari 2024 te stoppen.

Grote impact op jeugdgezondheidszorg

Jong JGZ maakt zich ernstige zorgen over de impact die de beslissing van de gemeente heeft op de jeugdgezondheidszorg. Manon Arts, directeur bij Jong JGZ: “Al 120 jaar zijn wij een betrouwbaar en bekend gezicht voor ouders en hun jonge kinderen in Breda en hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan. We kennen de stad Breda door en door en beschikken over een innovatieve en bij de doelgroep passende dienstverlening. Zo hebben we de afgelopen periode een aantal nieuwe diensten ontwikkeld, zoals het Natuurlijk Consultatiebureau, en met verschillende partners intensieve samenwerkingen opgebouwd voor specifieke doelgroepen. Deze kennis en ervaring verdwijnt als gevolg van dit besluit en daarmee komt ook de continuïteit van de zorg in gevaar.’’  

Vakmanschap en maatwerk

Jong JGZ vindt de totstandkoming van het besluit van de gemeente onzorgvuldig. Volgens de jeugdgezondheidszorgorganisatie zijn andere scenario’s en daarmee de voor- en nadelen, onvoldoende verkend. Manon Arts: “Jeugdgezondheidszorg vereist vakmanschap en maatwerk, waarbij ouders en kinderen moeten kunnen vertrouwen op onze expertise. Na de jarenlange samenwerking is transparante en zorgvuldige besluitvorming het minste wat we kunnen vragen van de gemeente Breda. Daar is geen sprake van geweest. We hebben het afgelopen half jaar tevergeefs gevraagd om een toelichting en een gesprek met de wethouder. Daarom zijn we we in het belang van de kinderen, ouders, onze medewerkers en andere (JGZ) organisaties genoodzaakt te kiezen voor de juridische weg.’’

Door: Nationale Zorggids