Daling capaciteit gesloten jeugdzorg zet door

De bezetting van de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) stabiliseert zich sinds medio 2021 rond de 500 jeugdigen. Dat blijkt uit de Monitor JeugdzorgPlus van de Jeugdautoriteit. Met de stabilisatie is een einde gekomen aan de scherpe daling die zich in 2019 inzette. De bezetting lag toen rond de 800 jeugdigen en het aantal plekken boven de 900 bedden. Dit meldt de Jeugdautoriteit.

 

Het aantal plekken in de gesloten jeugdzorg is in de eerste twee kwartalen van 2023 gedaald naar 577. Daarmee zet de dalende trend van de capaciteit nog wel door.

Verbeterde bezettingsgraad

De Monitor JeugdzorgPlus is een update van de laatste monitor die de Jeugdautoriteit afgelopen juni uitbracht. Doordat de capaciteit verder afneemt en de bezetting relatief constant blijft, is de bezettingsgraad wederom verbeterd. Gemiddeld was op de peildatum 1 juli 85 procent van alle plaatsen bezet. De tarieven in de JeugdzorgPlus zijn gebaseerd op minimaal 90 procent bezetting. Een stijgende bezettingsgraad verbetert het exploitatieresultaat.

Bij een aantal aanbieders is de bezettingsgraad al op of dicht bij de 100 procent uitgekomen. Hier dreigen dus tekorten. In andere regio’s daarentegen blijft de bezettingsgraad laag, waardoor de continuïteit van de jeugdzorg bedreigd wordt.

Door: Nationale Zorggids