Normal_overgewicht_obesitas

Kinderen van vrouwen die bij de bevalling te kampen hadden met obesitas hebben ruim een derde meer kans om op volwassen leeftijd vroegtijdig te sterven dan kinderen van wie de moeder bij de bevalling een normaal gewicht had. Dat meldt Trouw.

Uit een studie, die woensdag is gepubliceerd in de British Medical Journal, kwam naar voren dat het risico op een vroegtijdige dood 35 procent hoger ligt bij kinderen van vrouwen met obesitas en 11 procent voor diegenen wier moeder overgewicht had, in vergelijking met de kinderen van moeders met een normaal gewicht. Het risico om met cardiovasculaire problemen te worden opgenomen in het ziekenhuis lag ook 42 procent hoger bij de volwassenen die geboren werden uit vrouwen met obesitas.

De onderzoekers bekeken de gegevens van 37.909 kinderen die tussen 1950 en 1976 werden geboren uit 28.540 vrouwen. Die kinderen waren op het moment van de studie tussen 34 en 61 jaar oud. Van hen waren er 6.551 vroegtijdig gestorven. Van de moeders had 21 procent op het moment van de bevalling te kampen met overgewicht (BMI tussen 25 en 29,9). Vier procent had obesitas (BMI van 30 of meer).

'Er moeten dringend strategieën worden uitgewerkt om het lichaamsgewicht voor de zwangerschap te optimaliseren', schrijven de auteurs. Ze wijzen erop dat bijna één op de vijf zwangere vrouwen in het Verenigd Koninkrijk te kampen heeft met obesitas. In de Verenigde Staten heeft ongeveer 64 procent van de vruchtbare vrouwen overgewicht, van wie 35 procent obesitas heeft.

© Nationale Zorggids