Normal_zwanger_zwangerschap_partner_man

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte treden bij vrouwen belangrijke lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen op. Zij kunnen dan depressie, angst en/of stressklachten ontwikkelen. Deze klachten komen voor bij 20 procent van de vrouwen. Betrokkenheid van de partner en mindfulness kunnen daartegen helpen blijkt uit onderzoek van promovenda Myrthe Boekhorst van Tilburg University. Dit meldt de universiteit. 

Boekhorst onderzocht in het zogeheten HAPPY-onderzoek (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year) de mentale gezondheid van vrouwen aan het begin van het ouderschap. De vrouwen werden gevolgd tijdens de zwangerschap tot en met de peuterleeftijd van de kinderen en vulden op diverse meetmomenten vragenlijsten in over depressieve klachten, stress, mindfulness en partnersteun. Belangrijke bevinding: een betrokken partner kan een grote rol spelen in de mentale gezondheid van de vrouw tijdens de overgang naar het ouderschap en een beschermende factor zijn tegen depressieve klachten tijdens de zwangerschap.

Mindfulness nuttig

Bij een subgroep van vijfhonderd vrouwen onderzocht Boekhorst de ‘opvoedingsbelasting’ tot 3 jaar na de bevalling met een Randomized Controlled Trial design. Vrouwen die een hoge opvoedingsbelasting rapporteerden werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg een mindful ouderschapstraining aangeboden via internet, de andere was de controlegroep. Vrouwen met bepaalde mindfulness-vaardigheden ervoeren minder opvoedingsbelasting 3 tot 4 jaar na de bevalling. Ook bleek zo’n training positief te werken op de mentale gezondheid van moeders.

Door: Nationale Zorggids