Normal_openbaar_ministerie__rechtbank__om

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 30-jarige vrouw uit België en haar moeder, een 60-jarige vrouw uit Rotterdam, het plegen van valsheid in geschrifte door het doen van een valse geboorteaangifte en het frauderen met kinderopvangtoeslag. Deze week moesten de verdachten zich verantwoorden aan de rechtbank Rotterdam. Het OM eiste een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen de 30-jarige vrouw en een taakstraf van 240 uur tegen de 60-jarige vrouw. Dit meldt het OM.

Het OM verdenkt de 60-jarige vrouw ervan dat zij valse aangifte deed bij de gemeente Rotterdam van de geboorte van een tweeling van haar toen nog minderjarige dochter, de 30-jarige vrouw uit Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat van deze tweeling één kind niet bestaat en het andere kind niet het biologische kind is van de 30-jarige vrouw en ook grotendeels in het buitenland woonachtig was tijdens de jaren waarvoor kinderopvangtoeslag werd ontvangen. De 30-jarige vrouw wordt er van verdacht dat zij  jarenlang voor de niet bestaande tweeling ten onrechte kinderopvangtoeslag aan vroeg en ontving, voor in totaal een bedrag van circa 200.000 euro.

Onderzoek door politie en FIOD

De zaak kwam aan het licht door een leerplichtambtenaar die eind 2017 een onderzoek instelde omdat één van de kinderen bij geen enkele instantie bekend was en dat was opvallend. De politie startte een onderzoek en ook de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) begon na de melding met een onderzoek in verband met het vermoeden van het ten onrechte ontvangen van de kinderopvangtoeslag voor deze zogenaamde tweeling.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

Door: Nationale Zorggids