Normal_istockphoto-1046832682-612x612__1_

De placenta herbergt een potentiële schat aan informatie over de gezondheid van de baby die erin tot wasdom kwam. Dr. Michelle Broekhuizen pluist honderden placenta’s uit in het Placenta Lab van het Erasmus MC. Ze promoveerde onlangs op haar bevindingen. Dit meldt Erasmusmc.

Na de bevalling verdwijnt de moederkoek meestal in de prullenbak, of als de moeder in het ziekenhuis bevalt, bij het ziekenhuisafval. Biomedisch onderzoeker Michelle Broekhuizen vindt dat zonde en onderzoekt ze de placenta’s van gezonde moeders, en die van moeders met aandoeningen zoals pre-eclampsie, hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes.

De placenta is het orgaan dat moeder en baby in de buik met elkaar verbindt. Via de bloedvaten in de placenta worden zuurstof en (voedings)stoffen uitgewisseld. Die stoffen komen via de navelstreng in de foetus. Ze zorgen ervoor dat de baby goed groeit en op tijd wordt geboren.

Observeren

Een van Broekhuizens promotiestudies richtte zich op pre-eclampsie, een gevaarlijke aandoening waarbij de zwangere vrouw hoge bloeddruk heeft en eiwitverlies in de urine. Een vrouw met pre-eclampsie kan in korte tijd zeer ernstig ziek worden en op de IC belanden.

Biomarkers

Op het moment zijn nog geen biomarkers gevonden waarmee de risico op pre-eclampsie voorspeld kan worden. Hierdoor is er nog geen behandeling beschikbaar, en kunnen de vrouwen alleen gemonitord worden op hoge bloeddruk. Als ze plotseling levensbedreigend ziek worden, moet de baby acuut worden geboren.
 
Broekhuizen keek naar de werking van de bestaande medicijnen sildenafil en pentoxifyline. Van deze medicijnen is bekend dat ze de bloedtoevoer naar organen verbeteren. "We hebben onderzocht of dat ook geldt in de placenta. In gezonde placenta’s werd de bloedtoevoer inderdaad beter. Maar in placenta’s van vrouwen met pre-eclampsie hadden de medicijnen geen effect meer op de bloedtoevoer." Met dit resultaat kan er onderzocht worden of eerder beginnen met de medicijnen nut heeft.

Voorspelling

Broekhuizen keek ook naar de voorspellende waarde van de placenta voor de gezondheid van het kind. Ze bestudeerde de placenta van kinderen die zijn geboren met een congenitale hernia diafragmatica, een gat in het middenrif. Van deze kinderen is bekend dat ze een verhoogd risico hebben op pulmonale hypertensie: hoge bloeddruk in de longen.
 
"De placenta fungeert tijdens de zwangerschap als de longen van het kind", legt Broekhuizen uit. "Bij kinderen met zo’n congenitale hernia diafragmatica zien we dat de placentavaten slechter functioneren dan de vaten in placenta’s van gezonde zwangerschappen."

Verder onderzoek

In eerdere studies is al uitgezocht wat er fout gaat in de longen van kinderen met congenitale hernia diafragmatica. "Het frappante is dat we in de placenta’s dezelfde processen mis zien gaan. Of die kinderen ook daadwerkelijk pulmonale hypertensie krijgen, weten we nog niet. En we weten ook nog niet of de hernia diafragmatica is ontstaan door het slechte functioneren van de placenta, of andersom. Maar dit zijn interessante gegevens om verder uit te pluizen."
 
Door: Nationale Zorggids