'Preventie van ongevallen met kinderen is beter én goedkoper dan genezen'

De zorgpremies stijgen in 2024 flink als gevolg van de stijgende zorgkosten. De voornaamste oorzaak is de loonstijging van het personeel, maar ook de steeds groter wordende zorgvraag speelt hierbij een rol. Hoewel dit met name om ouderen gaat, kan de zorgvraag ook op andere vlakken verlaagd worden door in te zetten op preventie, zegt expert kinderveiligheid Mieke Cotterink bij VeiligheidNL. Dit meldt VeiligheidNL. 

Elke dag belanden er tweehonderd kinderen tussen de 0 en 11 jaar op de spoedeisende hulp vna een ziekenhuis. Dat is één kind per 6 minuten. In ruim de helft van de gevallen gaat het om ernstig letsel na een val van de trap of verbranding door hete thee.

Een groot deel van deze ongelukken is te voorkomen. Het gaat bij jonge kinderen vaak mis in en om het huis, terwijl de ouders in de buurt zijn. Eén van de oorzaken is het feit dat ouders onderschatten hoe snel hun kind zich ontwikkelt en wat het allemaal al kan, zegt Cotterink. “Ze missen de signalen bij hun kind dat ze een nieuwe mijlpaal naderen, zoals kruipen of optrekken tot staan.”

Mijlpalen-check

Om ouders te ondersteunen heeft VeiligheidNL de Mijlpalen-check ontwikkeld. Zo kunnen ze ontdekken welke mijlpaal hun kind bijna bereikt en hoe ze hem of haar op het juiste moment kunnen beschermen én versterken. “Want voorkomen is beter én goedkoper dan genezen.”

Door: Nationale Zorggids