Normal_kind_gezicht_huilen_verdriet

Jaarlijks krijgen 70.000 thuiswonende kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan.  Sinds 2009 is het dan voor ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Wat mensen vaak niet weten, is dat dit ook geldt voor ongetrouwde stellen. De wet schrijft voor dat men afspraken maakt over de verdeling van de kosten, de verdeling van de zorg, de manier waarop beslissingen worden gemaakt en de manier waarop informatie over het kind onderling wordt gedeeld. Getrouwde stellen krijgen hier vaak hulp bij van een advocaat of mediator, die het ouderschapsplan ook indient bij de rechtbank. Ongehuwde stellen hoeven niet naar de rechtbank en schakelen meestal geen advocaat of mediator in, om zo hoge kosten te voorkomen. Dit meldt Uitelkaar.nl.

Ouderschapsplan voor ongehuwde stellen schiet tekort

Het ouderschapsplan is van belang om de zorg voor het kind goed vast te leggen en zo de nadelige gevolgen van de scheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Terwijl er voor ouderschapsplannen van getrouwde stellen is vastgelegd dat deze door advocaten en rechters worden gecontroleerd, bestaat er voor ongetrouwde stellen zo’n procedure niet.

Kaspar Scheltema, medeoprichter van Uitelkaar.nl, het online platform dat stellen begeleidt naar een afgeronde scheiding : “Vaak wordt er dan geen ouderschapsplan gemaakt. En als het er wel is, laat het plan en de naleving ervan vaak te wensen over. De ouders lijden daaronder, maar vooral kinderen worden de dupe van geen of slecht gemaakte afspraken.We zien ook dat de online communicatie tussen de ex-partners over het plan de-escalerend werkt. Met de introductie van onze module spelen we in op deze vraag.”

Met de module ‘Ouderschapsplan’ van Uitelkaar.nl is het mogelijk geworden om online afspraken te maken over minderjarige kinderen, ook als ouders niet getrouwd zijn en uit elkaar gaan.

Kwaliteit voor ieder kind

Uitelkaar.nl biedt een omgeving waarin het mogelijk is om een persoonlijk plan te schrijven waarin stellen zich mogen beperken tot de verplichte onderdelen, zoals de verdeling van zorg en kosten of het plan juist gedetailleerd uitwerken. De module bevat onder andere een mogelijkheid om de kinderalimentatie te laten berekenen door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, afspraken te maken over feestdagen en vakantie, het contact met vrienden en familie en over wanneer afspraken worden geëvalueerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids