Weerwind gaat gevangenissen voorbereiden op vergrijzing

Hoewel het aantal bejaarde gedetineerden momenteel nog beperkt is, neemt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) alvast maatregelen om het gevangeniswezen beter voor te bereiden op de toekomstige vergrijzing.

Vorige maand kwam de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met een advies waarin werd gepleit voor speciale aandacht voor bejaarde gevangenen. Aan de Kamer schrijft Weerwind met een aantal maatregelen te komen.

Volgens de bewindsman is "de situatie nu nog beheersbaar doordat het aantal oudere gedetineerden relatief klein is en de problemen met improvisatie zoveel mogelijk verholpen worden". In 2021 was 2 procent van de gedetineerden 65 jaar en ouder (560 mensen).

Leeftijd niet centraal

Maar net als de hele bevolking is ook de populatie in de gevangenissen aan het vergrijzen. Weerwind vindt niet dat de leeftijd centraal moet staan, "maar met name de vitaliteit, kwetsbaarheid en zorgbehoefte van oudere gedetineerden".

Hij neemt ook niet alles van de RSJ over. De minister wil inzetten op maatwerk en ziet niets in het advies om de beleidsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie en reclassering aan te passen om zoveel mogelijk te voorkomen dat bejaarden in de gevangenis komen.

Kennis

Weerwind wil dat er in de penitentiaire Inrichting meer kennis komt over ouderenzorg. Ook kijkt hij naar aanpassingen zoals rolstoeltoegankelijke cellen, bredere deuren en liften. Hij laat verder onderzoeken of deze zorg en extra voorzieningen in bepaalde gevangenissen kan worden geconcentreerd.

Oudere gedetineerden krijgen geen aparte dagbesteding. Ze worden gelijkwaardig behandeld bij het aanbieden van en uitdagen met werk, aldus de minister. Wel wordt onderzocht "hoe arbeid en zinvolle dagbesteding beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van de oudere doelgroep".

Door: ANP