Ouderen maken steeds minder gebruik van huisartsenspoedpost

Na de coronapandemie nam het gebruik van de huisartsenspoedpost weer toe. Vooral in de categorie baby’s, kinderen en jongeren, terwijl het gebruik onder de ouderen daalde. Deze trend was goed waar te nemen in 2023. In dat jaar daalde het gebruik onder ouderen, maar ook bij baby’s en jonge kinderen nam het gebruik af. Het gebruik van huisartsen spoedposten is dus gedaald in de afgelopen jaren, aldus Nivel.

Er is sinds 2021 al een dalende trend te zien in het gebruik van de spoedposten onder ouderen van 85 jaar en ouder. In 2023 nam het contact met huisartsen nog meer af, terwijl het aantal ouderen dat voorheen contact had wel stabiel bleef. 

De cijfers van het onderzoek zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens. Aan het onderzoek van Nivel deden in totaal 26 huisartsenpoedpostorganisaties mee. Daarmee had Nivel tijdens het onderzoek de beschikking over de gegevens van 10,4 miljoen inwoners. Het volledige onderzoek van Nivel kan je hier vinden.

Door: Nationale Zorggids / Parris Fokkema