Normal_medicijnen_pillen

Het waterschap Aa en Maas start vandaag met een een waterzuiveringspilot dat 80 procent van de medicijnresten uit het water moet filteren. Jaarlijks belandt ongeveer 140.000 kilo aan medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. De mens neemt namelijk niet alle medicijnen op, maar scheidt het ook uit via urine en ontlasting. Dit meldt NOS. 

Hoewel de toename van het aantal medicijnresten in ons water niet meteen schadelijk is voor de mens, is het wél een reden voor zorgen. De komende jaren zal het water nog meer vervuild raken door medicijnresten omdat Nederland in rap tempo vergrijst.

De drinkwatervoorziening heeft een oplossing nodig. “Het rioolwater dat wij zuiveren lozen wij direct of indirect op de Maas en aan het einde van de rivier maken bedrijven daar drinkwater van”, zegt beleidsadviseur Maarten Nederlof van waterschap Aa en Maas. In Aarle-Rixtel gaat de rioolwaterzuiveringsinstallatie van start met een pilot waarbij twee verschillende methoden worden getest, met ozon en met uv-licht in combinatie met waterstofperoxide. De pilot moet uitwijzen welke van de twee methodes het beste werkt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids