Normal_fijnstof

Fijnstof is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp in veel Europese landen. Fijnstof is een onderdeel van veel milieumaatregelen die veel Europese steden hebben doorgevoerd, zoals het verbieden van oude en vervuilende auto's uit de stad. Ook in Nederland en België is dit één van de meest bekende maatregelen die zijn genomen om fijnstof tegen te gaan. Maar er zijn nog veel meer maatregelen te nemen, mede ook omdat fijnstof niet alleen door voertuigen veroorzaakt wordt. Maar wat is fijnstof nu eigenlijk en wat zijn de grootste gevaren van fijnstof? 

Wat is fijnstof?

De naam geeft eigenlijk al een beetje aan wat het is. Fijnstof zijn hele kleine, niet voor het oog zichtbare fijne deeltjes, dat kan bestaan uit verschillende soorten stoffen. Ontkomen aan fijnstof is haast niet mogelijk, want het is bijna overal aanwezig. Op drukke en actieve plekken is de concentratie fijnstof hoger dan in rustige gebieden of natuurgebieden. Fijnstof ontstaat in het verkeer door uitlaatgassen, in de industrie en de landbouw door het gebruik van machines of middelen of overal waar uitstoot is door voertuigen en machines. Maar fijnstof kan ook ontstaan door natuurverschijnselen, zoals een vulkaanuitbarsting en zelf het opsteken van een sigaret veroorzaakt al fijnstof. Ruim driekwart van alle fijnstof wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Hoewel fijnstof onzichtbaar is, kan het onder de juist omstandigheden zichtbaar worden in de vorm van smog. Met fijnstofmetingen is de hoeveelheid fijnstof in de atmosfeer te meten.

Gevaren voor de gezondheid

Het is algemeen bekend dat fijnstof een gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Al kunnen de verschillen per persoon wel heel groot zijn. Er spelen namelijk diverse factoren, zoals het soort fijnstof dat je binnenkrijgt, de hoeveelheden en hoe lang. Ook de huidige gezondheidstoestand speelt een rol en daarom is nooit te voorspellen in hoeverre je ernstige gevolgen zult ondervinden van fijnstof. Mensen die reeds klachten hebben aan de luchtwegen en hart- of vaatziektes zijn sowieso vatbaarder voor fijnstof. Bij weinig of een normale uitstoot van fijnstof zullen lichamelijk gezonde mensen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Wel is bij langdurige blootstelling aan fijnstof een verhoogde kans op chronische ziektes en diverse vormen van kanker.

Hoe voorkom je dat je aan veel fijnstof wordt blootgesteld?

Het kan best lastig zijn om fijnstof te ontwijken, vooral als je in een drukke stad woont of in de buurt van een industriële omgeving. De Europese Unie heeft daarom richtlijnen opgesteld, waarbij lidstaten fijnstofmetingen moeten uitvoeren en maatregelen moeten treffen om inwoners zo weinig mogelijk met fijnstof in contact te laten komen. Zelf kun je thuis ook wat doen. Rook bijvoorbeeld nooit binnenshuis en stook zo energiezuinig mogelijk. Een goede ventilatie is ook absoluut noodzakelijk.