Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim zevenduizend mensen die kanker hebben of hebben gehad. 

“Voor vrijwel alle vormen van kanker geldt dat de ontwikkelingen snel gaan, dat de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling steeds ingewikkelder worden en dat artsen een behoorlijk aantal patiënten moeten zien en behandelen voor klinische ervaring. Niet elk ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis”, zegt Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.

Naar ziekenhuis afreizen 

De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen. Van de ondervraagden is 60 procent binnen een half uur in het ziekenhuis waar ze behandeld worden. Ruim driekwart ervaart geen problemen met reizen. Daarnaast geeft bijna de helft aan bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de kanker die zij hebben. Slechts 10 procent wil hiervoor maximaal een halfuur reizen.

Achteraf andere keuze gemaakt

20 procent van de (ex-)kankerpatiënten zegt het achteraf anders te hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter) hebben uitgezocht wat voor hen het juiste ziekenhuis was, 35 procent zou (eerder) voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en drie op de tien zou (eerder) een second opinion hebben gedaan.

Second opinion

Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar hebben vaker een second opinion dan laag- en middelbaaropgeleiden en ouderen. 40 procent kreeg geen advies van hun medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion. Volgens NFK lijkt het erop dat veel mensen het zelf moeten uitzoeken, terwijl de informatie die ze daarvoor nodig hebben niet beschikbaar is. Zorgelijk, zegt Broenland van NFK. Om patiënten bewust te maken dat zij een keuze hebben, zendt NFK op woensdagavond 11 december om 20.00 uur een webinar uit op www.nfk.nl/webinar. Hierin wordt toegelicht waarom het belangrijk is dat patiënten naar het voor hen juiste ziekenhuis gaan. 

Door: Nationale Zorggids