Onderzoek noodhulpverlening door politie

Mensen die in levensbedreigende situaties verkeren, moeten op hulp van de politie kunnen rekenen. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt of de politie deze noodhulp in de juiste gevallen en op de juiste manier verleent. Leven en welzijn van mensen kunnen ervan afhangen. Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Een burger in nood vertrouwt erop dat de politie snel ter plaatse is en dan doet wat nodig is om de bedreigende situatie te beëindigen. De politiecapaciteit is echter beperkt. Daarom is het belangrijk dat de politie zodra dat kan de hulp overlaat of overdraagt aan andere organisaties. Voor een veilige en efficiënte noodhulpverlening is een goede regie vanuit de meldkamer nodig.

Het inspectieonderzoek richt zich op de gang van zaken vanaf het moment dat een regionale meldkamer een noodhulpmelding in ontvangst neemt tot het einde van de noodhulpactie. De Inspectie JenV houdt er rekening mee dat de politie de noodhulp voorlopig moet uitvoeren volgens de protocollen voor het omgaan met de coronacrisis.

Dit onderzoek is het laatste van drie onderzoeken van de Inspectie JenV naar de hoofdprocessen van de politie. In 2018 onderzocht zij opsporing en in 2019 onderzocht zij handhaving.

Door: Nationale Zorggids