Normal_pexels-ketut-subiyanto-4474052

Ondanks de coronapandemie blijven mensen met overgewicht deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Wel zijn er de afgelopen maanden minder mensen gestart met deze leefstijlprogramma’s ten opzichte van de periode daarvoor. Dit meldt RIVM.

Met de gecombineerde leefstijlinterventie werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek. De interventie wordt sinds januari 2019 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Tot nu toe zijn er 8.646 mensen die hieraan deelnemen.

Meer vrouwen dan mannen

De coronamaatregelen hebben ook invloed op de uitvoering van de GLI-zorg. Er zijn in april en mei 2020 minder mensen met GLI gestart dan in de maanden daarvoor. Vanaf juni nam het aantal weer toe. Nog steeds doen meer vrouwen (70 procent) dan mannen (30 procent) mee aan leefstijlprogramma’s. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. Verder komen deelnemers uit alle lagen van de bevolking en heeft meer dan de helft van de deelnemers één of meerdere chronische aandoeningen.

CooL

In Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant trekt GLI de meeste deelnemers. In Drenthe is deelname het laagst. Meer dan de helft van de deelnemers doet mee aan het programma CooL (53 procent). Hierbinnen gaat een leefstijlcoach stapsgewijs het leefpatroon van een deelnemer verbeteren om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijk doel gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De huidige leefstijl van een deelnemer is het startpunt in CooL. De regie ligt bij de deelnemer zelf en er worden persoonlijke doelstellingen opgesteld.

Inzicht in het aantal deelnemers krijgt het RIVM via declaraties die via de zorgverzekeraar bij Vektis worden aangeleverd. De cijfers voor 2020 zijn voorlopige getallen aangezien nog niet alle verzekeraars de GLI-declaraties tot en met augustus 2020 hebben aangeleverd. Het volledige effect van de pandemie op de uitrol van de GLI zal pas volgend jaar duidelijk zijn.

Door: Nationale Zorggids