Normal_ijmuiden

De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel moeten omlaag. Daarom komen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland met een plan van aanpak. Kern van het plan is het aanscherpten van vergunningen, de vervuiling sneller en meer omlaag brengen en beloftes van Tata Steel om minder schadelijke stoffen uit te stoten en zoveel mogelijk omzetten naar verplichte maatregelen. In 2022 volgen twee onderzoek naar neergedaalde stof in de leefomgeving van het RIVM. Dit meldt Rijksoverheid. 

In het plan staan zeven actielijnen die zorgen dat de luchtverontreinigende uitstoot versneld omlaag gaat en de leefomgeving in de regio IJmond gezonder wordt. Daaronder valt het aanscherpen van huidige vergunningen. Tata Steel heeft op aandringen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland besloten een aantal plannen versneld uit te voeren. Zo gaat de uitstoot van lood versneld omlaag en worden bepaalde acties omgezet in verplichte maatregelen. Het monitoringsprogramma wordt uitgebreid en aangescherpt om te zorgen voor een transparant beeld van de uitstoot en toetsing ervan.

Waterstof

Tata Steel heeft inmiddels aangekondigd over te stappen op een duurzamer productieproces met gebruik van waterstof en groene stroom. Het ministerie laat in 2022 onderzoeken wat deze overstap betekent voor de leefomgeving en de gezondheid van de omwonenden. De realisatie van de overstap naar waterstof duurt nog best lang: de ambitie van Tata Steel is om in 2030 deels, en in 2050 volledig overgestapt te zijn. Dat betekent dat in 2030 een eerste Kooksfabriek gesloten kan worden. Daar willen het Rijk, provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten niet op wachten. Ook op de kortere termijn moet het bedrijf schoner produceren en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden zo klein mogelijk maken.

Gezondheid van kinderen

In september bleek uit onderzoek van het RIVM dat vooral de gezondheid van kinderen in het geding is door de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen zoals lood, afkomstig van Tata Steel. Voor staatssecretaris Steven van Weyenberg gaf dit onderzoek de doorslag om in afstemming met provincie Noord-Holland met een plan van aanpak te komen waarin de leefomgeving en gezondheid van omwonenden centraal staat.

Door: Nationale Zorggids