Massaclaim van omwonenden Chemours in de maak

Omwonenden van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht bereiden een massaclaim voor. Juridisch adviseur Eric Meijer wil in november een civiele claim indienen bij Chemours en bij de rechtbank. Ruim duizend mensen die in de buurt van de fabriek wonen, hebben zich inmiddels bij hem gemeld via de website C8 Claim.

C8 staat voor PFOA, het voor de gezondheid schadelijke middel dat tot en met 2012 in de fabriek als hulpstof werd gebruikt in het productieproces. "Er zitten veel schrijnende gevallen bij, vooral van werknemers en loonwerkers", aldus Meijer, die met zijn juridisch team hun verhalen onderzoekt op juridische haalbaarheid. De jurist denkt dat zijn civiele claim meer kans van slagen heeft dan de massa-aangifte van advocaat Bénédicte Ficq. Zij deed maandag namens zo'n 3000 mensen aangifte bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam tegen alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont sinds 1962.

De bekende strafrechtadvocate wil dat de leidinggevenden worden vervolgd voor het "opzettelijk en wederrechtelijk" in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater brengen van een stof, in dit geval het schadelijke PFOA en GenX. Daar staat een gevangenisstraf van twaalf tot vijftien jaar op. Ficq beroept zich op artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht.

Hoorzittingen

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden procederen al langer tegen Chemours. Ze stellen het bedrijf aansprakelijk voor alle schade die is en wordt veroorzaakt door uitstoot van schadelijke stoffen die onder PFAS vallen. De rechter doet op 27 september uitspraak in die zaak.

Jurist Meijer, die jarenlang in de gemeenteraad van Dordrecht zat, wil over een aantal maanden een congres organiseren waarop deskundigen aan het woord komen over schadelijke stoffen en over sanering van grond en water. Hij heeft de provincie Zuid-Holland per brief gewezen op een enorme damwand die rond een fabriek van Chemours in de Verenigde Staten geplaatst gaat worden, om te voorkomen dat vervuild grondwater onder de fabriek in de naastgelegen rivier terecht komt. In Dordrecht staat de fabriek ook langs een rivier.

Directieleden van Chemours gaven recentelijk op hoorzittingen in de Tweede Kamer en bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland uitleg over de bedrijfsactiviteiten in Dordrecht. Chemours geeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken, vooralsnog geen reactie op de juridische procedures.

Door: ANP