Zes doorbraakprojecten gehonoreerd voor onderzoek met pluripotente stamcellen

ZonMw honoreerde eind juni 2022 zes subsidieaanvragen voor out-of-the-box projecten binnen het programma PSIDER. Jonge onderzoekers gaan met behulp van pluripotente stamcellen erfelijke aandoeningen en embryomodellen bestuderen. Ze krijgen hiermee de kans om een zeer innovatief idee uit te werken tot een nieuwe onderzoekslijn. Dit kan in de toekomst kennis opleveren voor erfelijke neuronale ontwikkelingsstoornissen of erfelijke hartziekten. Dat meldt ZonMw. 

Een van de onderzoekers gaat een nieuwe manier ontwikkelen om inzicht te krijgen in hoe veranderingen in het DNA invloed hebben op ziektemechanismen en ziekteverloop. Twee andere projecten onderzoeken met behulp van stamcellen bepaalde aspecten van de ontwikkeling van menselijke embryo’s.

Onderzoek met pluripotente stamcellen

Alle onderzoekers van de zes gehonoreerde projecten doen onderzoek met geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs). Dit zijn cellen die vanuit een normale lichaamscel terug gevormd zijn tot stamcel, een cel die elk weefseltype kan vormen. Met deze stamcellen kunnen de onderzoekers bijvoorbeeld op embryo lijkende modellen of mini-organen vormen om zo de vroege ontwikkeling of erfelijke aandoeningen beter te begrijpen.

Doorbraakprojecten

Met deze subsidieronde daagde ZonMw jonge onderzoekers (bijvoorbeeld (bio)medische onderzoekers, (medische) technici, chemici, of fysici) uit om binnen de doelstellingen van het PSIDER-programma nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te bewerkstelligen. De focus van de doorbraakprojecten ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof-of-concept.

Door: Nationale Zorggids