LUMC sluit aan bij #aware.hiv

LUMC is sinds deze week aangesloten bij #aware.hiv, een project dat in 2020 is gestart in het Erasmus MC om het aantal hiv-besmettingen terug te brengen naar nul. Dit project, financieel gesteund door het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), is erop gericht om de opsporing van hiv te verbeteren en zo de hiv-epidemie te stoppen. Dat meldt het LUMC.

Het doel is om mensen op te sporen die een hiv-infectie hebben, maar dit zelf niet weten. Dit doen we door zogeheten hiv-indicatoraandoeningen actief op te sporen. Dit is een lijst van aandoeningen en ziektes, opgesteld door de World Health Organisation (WHO), waarvan bekend is dat deze vaker voorkomen bij mensen met hiv dan bij mensen zonder hiv.

Hiv-indicatoraandoeningen komen bij alle specialismen voor en moeten aanleiding geven om op hiv te testen, zoals wordt aanbevolen door de WHO en het RIVM. Dit gebeurt in de hele wereld, maar ook in Nederland nog te weinig. Dit komt onder andere doordat sommige aandoeningen niet vaak voorkomen of omdat de associatie met hiv onvoldoende bekend is. Niet testen op hiv leidt tot vermijdbare gezondheidsschade, nieuwe hiv-infecties en hogere zorgkosten.

"Uit eerder onderzoek weten we dat de overgrote meerderheid van de patiënten bij wie hiv is vastgesteld, in de jaren voor die diagnose bij een arts is geweest met een hiv-indicatoraandoening", vertelt arts-onderzoeker Carlijn Jordans uit het Erasmus MC. "Veel van die patiënten werden niet getest op hiv. Het kan zijn dat het verband tussen de indicatoraandoening en een hiv-infectie niet werd herkend of dat er een drempel is om een hiv-test uit te voeren."

Elektronisch patiëntendossier

Het signaleren van de hiv-indicatoraandoeningen gebeurt in het #aware.hiv project automatisch via het elektronisch patiëntendossier. Het hiv-team van de afdeling infectieziekten van LUMC beoordeelt de signalering en neemt indien nodig contact op met de behandelend arts, met het advies om de patiënt te laten testen op hiv. Het hiv-team zal nooit zelf de patiënt benaderen. Vanuit #aware.hiv is tevens voorlichtingsmateriaal voor arts en patiënt beschikbaar.

Er is nog steeds een taboe rondom hiv, zowel in de samenleving als in de zorg. Met #aware.hiv proberen we dit te doorbreken, testen op hiv te normaliseren voor zowel patiënten als zorgverleners en zo de opsporing en zorg van hiv te verbeteren.

Anna Roukens, hoofd hiv-team LUMC: "De moeite die zorgprofessionals hebben met het testen op hiv proberen we weg te nemen met dit project. Inmiddels hoeft deze infectie niet meer dodelijk te zijn en is in veel gevallen even goed en vaak zelfs beter te behandelen dan suikerziekte of een hoge bloeddruk. Daarnaast kan iemand die goed behandeld wordt voor zijn of haar hiv-infectie het virus niet meer overdragen aan een ander, dus het vroeg opsporen heeft zowel een individueel als maatschappelijk belang."

Door: Nationale Zorggids