21 mensen overleden in 2022 aan de gevolgen van aids

393 Nederlanders kregen in 2022 de diagnose hiv. De meeste hiv-diagnoses werden gesteld bij mannen die seks hebben met mannen. De overige 46 procent van de diagnoses betrof andere mannen, vrouwen en trans personen. Bij mannen die geen seks hebben met mannen, vrouwen en trans personen wordt de hiv-diagnose vaak te laat gesteld, waardoor nog steeds mensen aan de gevolgen van aids komen te overlijden. Vorig jaar stierven 21 mensen aan de gevolgen aan. Dit meldt het Hiv Monitoring 

Het aantal hiv-diagnoses daalt sinds 2010. Van de 393 hiv-diagnoses vorig jaar, betrof het 213 mannen die seks hebben met mannen, 96 andere mannen, 70 vrouwen en 14 trans personen. Het aantal nieuwe diagnoses is sinds 2010 met 67 procent gedaald, maar de daling lijkt sinds enkele jaren te stagneren.

Late diagnose

48 procent van de nieuwe hiv-diagnoses tussen 2020 en 2022 betreft late diagnoses. Het aandeel mensen dat tussen 2020 en 2022 met een late diagnose in de zorg kwam is bij de groepen andere mannen (69 procent) en vrouwen (57 procent) veel hoger dan bij mannen die seks hebben met mannen (38 procent). Van de 575 late diagnoses tussen 2020 en 2022 kwam 36 procent binnen een jaar na vaststelling met een door hiv-veroorzaakte aandoening in het ziekenhuis te liggen en zijn er 16 als direct gevolg van aids overleden.

“Dat zoveel hiv-diagnoses in een laat stadium worden gesteld, is in een land als Nederland vandaag de dag niet nodig. Wanneer een hiv-diagnose tijdig wordt gesteld, kan ernstige gezondheidsschade worden voorkomen”, zegt professor Marc van der Valk.

Door: Nationale Zorggids