Luchtkwaliteit korte tijd slecht tijdens de jaarwisseling

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling vooral in plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, ondanks de verwachte wind en regen, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven. Dat meldt het RIVM.

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een verminderde longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.
Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem

Door: Nationale Zorggids