Onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor gezondheidseffecten houtrook

Het is bekend dat er in rook van brandend hout stoffen zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Echter ontbreekt het aan wetenschappelijk bewijs wat de gevolgen zijn van het stoken van hout op de volksgezondheid. Daarvoor is het nodig om te onderzoeken in welke mate mensen rook echt inademen. Dit meldt het RIVM. 

Bij brandend hout in kachels en haarden ontstaan chemische stoffen die vrijkomen, zoals fijnstof, koolmonoxide, PAK en vluchtige organische stoffen. Al deze stoffen kunnen gezondheidsschade opleveren. Wat de exacte gevolgen precies zijn, is nog niet bekend. Met name omdat nog niet genoeg is onderzocht of en hoeveel rook mensen (in huis) inademen. Dat hangt onder meer af van het type houtkachel, het stookgedrag en de weersomstandigheden. Deze blootstelling is nog niet precies genoeg gemeten, aldus het RIVM.

Luchtwegklachten

In een nieuw literatuuroverzicht van het RIVM gaat het met name over onderzoek die gaan over de gevolgen van houtrook op de longen en luchtwegen. Enkele studies gaan ook over hart- en vaatziekten, kanker of neurologische gevolgen van gestookt hout. In een paar gevallen is ook het geboortegewicht en de zwangerschapsuitkomst onderzocht. Deze onderzoeken laten wisselende resultaten zien en hebben vaak beperkingen, bijvoorbeeld vanwege het gebrek aan onderzoek onder niet-stokers en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het Houtrookonderzoek in 2022 onder niet-stokers bleek er geen duidelijk verband te leggen tussen houtrook en een slechtere longfunctie. Wel was er een duidelijke relatie tussen houtrook gemeten in de buitenlucht en gerapporteerde klachten, zoals kortademigheid in rust en gebruik van medicijnen voor luchtwegklachten.