In Petten mag een nieuwe reactor voor medische isotopen gebouwd worden

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft goedkeuring voor de bouw van een nieuwe reactor voor medische isotopen in het Noord-Hollandse Petten. Het is voor het eerst in decennia dat er een vergunning wordt verleend voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.

De Pallas-reactor moet de verouderde Hoge Flux Reactor in Petten gaan vervangen en medische en industriële isotopen gaan maken en nucleair technologisch onderzoek gaan doen. Radioactieve stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt bij diagnose door middel van scans bij kankerpatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker.

Ook Rijkswaterstaat heeft een vergunning verleend. Die is nodig omdat de reactor water uit het Noordhollandsch Kanaal gaat gebruiken als koelwater. Het koelwater is niet-radioactief en wordt geloosd in de Noordzee. Voor de Pallas-reactor zijn vergunningen nodig die aan de Kernenergiewet en de Waterwet voldoen.

Transitiefase

De huidige proefreactor in Petten, in de gemeente Schagen, is ongeveer zestig jaar oud. Petten is een van de belangrijkste leveranciers van medische isotopen ter wereld. Door de komst van de Pallas-reactor kan Nederland minstens de komende vijftig jaar doorgaan met de productie van die isotopen. Het is de bedoeling dat tussen 2026 en 2030 er een transitiefase is van de Hoge Flux Reactor naar Pallas.

"Onze vergunningverleners en juristen hebben hard gewerkt aan de beoordeling van de Pallas-vergunningaanvraag. Inclusief het vooroverleg over de vergunningeisen was het een traject van vele jaren. Pallas heeft uitvoerig moeten aantonen dat de reactor veilig kan gaan draaien als hij op deze manier wordt gebouwd. Nu alle benodigde stappen inclusief inspraak zijn doorlopen, verlenen wij de vergunning voor de bouw en zullen we erop toezien", zegt ANVS-bestuurslid Marco Brugman in een toelichting.

Goed nieuws

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt het "natuurlijk goed nieuws", vooral ook voor patiënten. "We zijn weer een stap verder in het proces."

De vergunningen liggen nog tot 30 maart ter inzage. Tot en met die datum is het mogelijk om tegen deze vergunningen beroep in te dienen bij de Raad van State. De vergunning die de ANVS nu heeft verleend, betekent alleen dat de Pallas-reactor gebouwd mag worden. Om de reactor straks te gebruiken is er nog een vergunning voor ingebruikname nodig. Voordat die wordt verleend is er weer een periode met inspraak. Dit zal waarschijnlijk in 2028 zijn, aldus de ANVS.

Door: ANP