Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Lang niet alle huisartsen brengen bijwerkingen van medicijnen op een eenduidige manier in kaart. Dit meldt onderzoeksinstituut NIVEL, dat onderzoek deed naar de registratie van bijwerkingen. Wanneer iedere huisarts de bijwerkingen op eenzelfde manier registreert, zou dat de patiëntveiligheid en therapietrouw kunnen bevorderen. Dit meldt Skipr. 

Gemiddeld 7 per 1.000 patiënten komen bij de huisarts op consult om bijwerkingen van een bepaald medicijn. Daarbij gaat het vaker om vrouwen, om ouderen en om patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Sommige huisartsen registreren twee keer zo veel contactmomenten met patiënten vanwege bijwerkingen. NIVEL heeft bij het onderzoek rekening gehouden met de patiëntpopulatie van de huisartsenpraktijken en ook dan blijft het verschil duidelijk zichtbaar.

Dat huisartsen verschillend omgaan met het registreren van bijwerkingen, komt onder andere door de manieren waarop informatie in het systeem kan worden geregistreerd. In het onderzoek is alleen gekeken naar ‘gecodeerde informatie’, waarbij de gegevens volgens vastgestelde standaarden wordt ingevoerd. Echter leggen huisartsen ook in de vorm van vrije tekst en notities bijwerkingen vast. Doordat deze notities geen vaste vorm hebben, kunnen de gegevens tussen verschillende huisartsen niet met elkaar vergeleken worden.

Het eenduidig registreren van bijwerkingen is noodzakelijk voor een goede patiëntveiligheid. “Bijwerkingen van geneesmiddelen leiden tot slechtere therapietrouw en verminderen de kwaliteit van leven”, aldus onderzoeksinstituut NIVEL. “In dat kader is het van belang dat ook het zorggebruik wegens bijwerkingen goed wordt geregistreerd.”

Door: Redactie Nationale Zorggids