Normal_handicap_beperking_rolstoel

Vandaag gaan honderden medewerkers in de gehandicaptenzorg gekleed in pyjama of met zwemattributen aan het werk. Ze vragen hiermee aandacht voor de stroeve cao-onderhandelingen die vandaag worden hervat. “We verdrinken in het werk, vandaar dat we zwemattributen dragen om ons hoofd boven water te kunnen houden”, zegt Maaike Piet, zelf werkzaam als begeleider in de gehandicaptenzorg én mede cao-onderhandelaar namens de FNV. Dit meldt de vakbond. 

Om 12.05 uur loggen de honderden medewerkers in via een livestream, waardoor zij op drie grote schermen mee kunnen kijken en zelf zichtbaar zijn bij de onderhandelingen. Drie medewerkers vertellen ter plekke aan de werkgeversdelegatie hoe hun dagelijkse werkdag eruit ziet en wat dit voor impact heeft op hun werk-privé-balans, maar ook voor de cliënten waar ze mee werken. Door het hoge personeelstekort, het alsmaar beschikbaar moeten zijn voor het werk en het ontbreken van een centrale regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, is het werk voor veel medewerkers nauwelijks vol te houden. Na de toespraken krijgen de werkgevers een reddingsboei overhandigd met daarin oplossingen voor de sector.

Looneis in centen en procenten

De FNV vraagt een structurele looneis van 5 procent met een minimum van 200 euro bruto per maand. Hiermee kunnen twee vliegen in één klap geslagen worden. De zorgsector loopt 9 procent achter op de marktsector. Met een structurele loonsverhoging van 5 procent wordt een belangrijke eerste stap gezet om de achterstand in te halen. Zeker in een tijd van enorme krapte in de zorgsector, vindt de FNV dit belangrijk. Maar ook voor de koopkrachtstijging van de medewerkers. Door een minimaal bedrag van 200 euro af te spreken, wil de vakbond het loonverschil tussen de lager en hoger ingeschaalde functies meer gelijk trekken. Dit met het oog op de hoge uitstroom in de branche. Het loon in de gehandicaptenzorg is van alle zorgbranches één van de laagste.

Er werken ruim 180.000 mensen in de gehandicaptenzorg voor wie deze cao van toepassing is.

Door: Nationale Zorggids