Normal_normal_operatie_operatiekamer

De Nederlandse ziekenhuizen melden deze week dat hun operatiecapaciteit iets is afgenomen. Vorige week waren er 13 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Deze week is  dat 15 procent. Dit blijkt uit de Informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks publiceert, meldt de NZa. 

 

68 van de 73 ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg als kankerbehandelingen binnen de norm van 6 weken leveren. Dit aantal is gelijk aan vorige week. De planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties, is in veel ziekenhuizen nog steeds afgeschaald. Vorige week gaven 18 ziekenhuizen aan de planbare zorg weer volledig te leveren. Deze week zijn dit er 20. De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. Bij het opschalen van de planbare zorg moeten ziekenhuizen er rekening mee houden dat de vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en de thuiszorg, hierdoor niet extra wordt belast.

Ziekteverzuim en ervaren druk

Het ziekteverzuim blijft hoog. Op de intensive care is het verzuim licht toegenomen van 10,1 procent naar 10,3 procent. In de kliniek nam het ziekteverzuim na de stijging van vorige week iets af. Van 10,6 procent naar 10,4 procent. Ook in de rest van de zorgketen, zoals bij de huisartsen en in de thuiszorg, zijn veel zorgprofessionals ziek. Daardoor blijft het ziekteverzuim de grootste uitdaging voor de zorg op dit moment.

De ervaren druk op de ic’s is licht gedaald ten opzichte van vorige week, van 2,4 naar 2,3. Dit is gemeten op een schaal van 5 waarbij 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Op de verpleegafdelingen bleef de druk gelijk; 2,5. Daarnaast krijgt de NZa signalen van huisartsen en thuiszorgaanbieders dat zij meer druk ervaren als gevolg van het aantal patiënten dat met Covid-19 ziek thuis zit. De NZa is gestart met een traject om ook meer cijfers over de druk op de huisartsenzorg en thuiszorg te verzamelen.

Door: Nationale Zorggids