'Mantelzorgers verdienen betere netwerken'

Door de vergrijzing en het tekort aan personeel krijgt iedereen die zorg verleent het steeds zwaarder. Een fundamentele omslag is nodig in de organisatie van de zorg, blijkt uit het rapport ‘Anders leven en zorgen’ van de RVS. Circa 5 miljoen Nederlanders geven mantelzorg aan bekenden of naasten. Die mensen hebben netwerken nodig waarin professionals en organisaties binnen zorg en welzijn samenwerken. Dat meldt ANP Expert Support. 

Het RVS noemt in het rapport onder meer oplossingen als zorgplicht en arbeidsmigranten, maar laten we eerst versterken wat er al is. Bundel de bestaande krachten van het sociaal wijkteam, de gemeente, de huisarts, de welzijnsorganisatie of de thuiszorg. Vorm gezamenlijk dat broodnodige netwerk voor de mantelzorger en versterk zo de zorg die je al aanbiedt.

Zo’n samenwerking zorgt ervoor dat de miljoenen mantelzorgers de zorg langer vol kunnen houden. Een netwerk kan er in iedere lokale situatie anders uit zien. Sommige netwerken werken geheel zelfsturend, andere netwerken kiezen juist voor één kartrekker. De handreikingen hiervoor liggen klaar. En het groeiende aantal technologische oplossingen kan hierbij ondersteunen. Dit verdienen onze mantelzorgers.

Steeds meer mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning wonen thuis. Waar nodig bieden familie, buren en vrienden zorg en ondersteuning. Ongeveer 35 procent van de 16-plussers (circa 5 miljoen mensen) geven mantelzorg aan bekenden of naasten, blijkt uit onderzoek van SCP. Deze mantelzorgers willen dat graag goed doen én die zorg kunnen volhouden. In een stappenplan van In voor mantelzorg-thuis staan tips voor het opstarten van een netwerk, om de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken.

Door: Nationale Zorggids