'Meer lucht voor zorgpersoneel door slim medicijngebruik'

Apotheken staan onder druk door personeelstekorten en ouder wordende patiënten die steeds vaker thuis zorg krijgen. Dat meldt ANP Expert Support.

Het grootste probleem in de zorg is het dreigende zorginfarct, waar steeds minder personeel leidt tot overvolle wachtlijsten, terwijl de zorg- en personeelsvraag verder groeit door de vergrijzing. Ook apotheken kampen met een groeiend tekort aan medewerkers.

Code zwart

De ‘noodkreet’ van de apotheken maakt opnieuw duidelijk dat er een ‘code zwart’ dreigt voor de zorgarbeidsmarkt. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren om dit rampscenario te stoppen. Als we dat niet doen moet straks één op de vijf Nederlanders in de zorg werken. Dat is onmogelijk.

Medicijn tegen werkdruk

Het is daarom van groot belang dat overheid, zorgprofessionals en bedrijfsleven de handen ineenslaan om met medische interventies, de inzet van nieuwe technologie en nieuwe behandelmethoden de toegang tot onze zorg op peil te houden. "We kunnen het samen slimmer doen", zegt Carla Vos, plaatsvervangend directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. "Er is nog onvoldoende oog voor de positieve bijdrage die medicijnen en medische technologie kunnen leveren aan het terugdringen van de werkdruk in de zorg."

3000 tot 6000 banen

PwC Strategy& onderzocht onlangs dat door een slimmer en beter medicijngebruik het arbeidstekort in de zorg kan dalen met 3000 à 6000 voltijdbanen. Dat is het voltallige personeel van een groot ziekenhuis, of een kwart van het totaal aantal apotheekmedewerkers.

Er is gekeken naar voorbeelden van interventies waarbij beter, anders of gepast medicijngebruik bijdraagt aan lagere ziektelast voor patiënten en de bijbehorende vraag naar arbeid in de zorg. "Denk aan slimme medicijndispensers, die zorgpersoneel werk uit handen nemen." 

Door: Nationale Zorggids