Tijdelijk geen nieuwe artsen toegelaten tot opleiding psychiatrie GGzE

Omdat er sprake is van een onveilig leerklimaat, heeft de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de opleiding psychiatrie bij GGzE in Eindhoven geschorst. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe artsen met de opleiding kunnen starten. GGzE gaat hiertegen in beroep. Dit meldt Omroep Brabant. 

Klachten over een onveilig leerklimaat zijn ingediend door (oud-)artsen in opleiding tot specialist en gaan onder meer over hoofdopleider Machteld Marcelis. De inhoud van de klachten is niet bekend, maar de RGS benadrukt dat het om ernstige feiten gaat. Gevolg daarvan is ook een zware straf: schorsing van de opleiding. Marcelis is tijdelijk gestopt als hoofdopleider bij GGzE.

Grote gevolgen

De 25 artsen in opleiding die nu op de opleiding zitten, moeten daar vanaf 1 januari 2023 weg. Nieuwe artsen worden helemaal niet toegelaten. In de tussentijd vindt onderzoek plaats naar de klachten. “Betrokkenen worden gehoord. Op korte termijn buigt de commissie zich over de onderzoeksresultaten”, aldus een woordvoerder van RGS. Als de opleiding definitief moet stoppen, heeft dat grote gevolgen voor GGzE. Zonder de 25 specialisten in opleiding wordt het invullen van de roosters een enorme uitdaging. En dat was het al, gezien het bestaande tekort aan psychiaters.

GGzE laat weten dat de schorsing van de opleiding vooralsnog geen gevaar vormt voor de zorg aan cliënten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky