Normal_normal_normal_tuchtcollege_stethoscoop

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een verloskundige en gynaecoloog berispt. Tijdens een complexe bevalling maakten beide zorgprofessionals van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda inschattingsfouten, waarna de baby kwam te overlijden. Dit meldt RTV Noord.

Pas bij de inleiding van de bevalling ontstonden problemen. Er bleek namelijk ontlasting in het vruchtwater te zitten, wat kan duiden op problemen bij de baby. Daarom wilde de moeder een keizersnede, waar ze meerdere malen om vroeg. De gynaecoloog ging daar niet op in. Toen later toch een keizersnede werd overwogen, zag de gynaecoloog er vanwege de ontsluiting toch vanaf. Dat was volgens de tuchtrechter een verkeerd besluit. Ook zijn de zorgelijk signalen niet goed ingeschat, mede doordat er niks werd gedaan met het afwijkende beeld dat te zien was op de controleapparatuur de nacht voor de bevalling.

Naar eer en geweten gehandeld

De verloskundige en gynaecoloog zijn beide geschrokken van het overlijden van de baby en hebben spijt van de gemaakte keuzes. Dat de professionals naar eer en geweten hebben gehandeld twijfelt het tuchtcollege niet aan. Maar omdat hun handelen wel ernstige gevolgen heeft gehad, krijgen ze een berisping opgelegd.

Berisping zorgverlener

Bij een berisping veroordeelt het tuchtcollege het gedrag van de zorgverlener. Die heeft dan verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen. Wel blijft de zorgverlener volledig bevoegd om het beroep uit te oefenen. Een berisping vormt geen beperking om zich te laten herregistreren op grond van werkervaring.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky