Normal_online-consultation-with-general-practitioner-2022-12-29-03-42-48-utc__1_

De Nederlandse huisartsenzorg is erg belangrijk voor de samenleving door haar toegankelijkheid. Echter zitten veel huisartsenpraktijken vol door het personeelstekort in de zorg. Maar ook een gebrek aan betaalbare locaties voor nieuwe huisartsen en de toenemende groep mensen die zorg nodig hebben zorgen steeds meer voor problemen. Omdat er meerde problemen zijn, zijn er ook meerdere oplossingen nodig. Dit meldt Zilverenkruis.

Volgens Zilveren Kruis klagen huisartsenposten dat 25 procent van de vragen niet door een huisarts beantwoord hoeven worden en dat zelfzorg advies genoeg is. Daarom heeft de verzekeraar een proef gedaan met digitale triage en een pilot met verzekerden en verpleegkundigen over de mogelijkheden bij zelfzorg.

Stimuleren

Ook probeert de organisatie praktijkhouderschap te stimuleren en huisartsen te steunen. Hierbij helpen ze praktijken bij het overzetten van patiënten wanneer een huisarts met pension gaat, of wanneer er een nieuwe praktijk wordt gestart. In 2020 heeft de verzekeraar dan ook ruim twee miljoen euro geïnvesteerd in Coöperatie Flexdokters, die deze processen ondersteunt.

Met behulp van de coöperatie en digitale ondersteuning houdt de huisarts meer tijd over voor de patiënt. Tot nu toe hebben achttien huisartspraktijken al de overstap gemaakt naar de coöperatie en zijn twintig waarnemers praktijkhouder geworden.

Investering in de toekomst

Naast de investeringen in nieuwe en bestaande praktijken, heeft het Zilveren Kruis ook geld op zij gezet voor digitale innovaties. Met dit geld hebben zeventien regionale huisartsenorganisaties hun praktijken ondersteund met het digitaliseren van dossiers en de gegevensuitwisseling verbeterd.

Ook door het in kaart brengen van praktijken die gaan sluiten in de kernregio’s, kan de verzekeraar het aanbod beter anticiperen en beginnen met werven wanneer dat nodig is. Maar er is ook een noodplan ontwikkelt voor wanneer een praktijk plotseling uitvalt, waarbij elke regio een huisarts heeft voor een ‘nulpraktijk’. Deze is juridisch klaar voor gebruik en komt in werking wanneer een huisarts plotseling overlijdt of langdurig ziek wordt. Hierdoor kan een vervangende huisarts gelijk beginnen.

Het Zilveren Kruis gelooft dat door samen te werken met alle betrokken partijen in hun kernregio’s aan meerdere oplossingen, hun klanten verzekerd worden van goede huisartsenzorg in de toekomst.

Door: Nationale Zorggids