Schijnzelfstandigheid in de zorg aangepakt

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg, minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst en zes brancheorganisaties in de zorg (ActiZ, Zorgthuisnl, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen. De partijen onderschrijven hiermee het gemeenschappelijk belang en willen verantwoordelijkheid nemen. Dit meldt Rijksoverheid.

Het aantal zzp’ers in de zorg is al jaren aan het stijgen. Er is binnen de gehele sector zorg en welzijn behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet kan buiten regulier dienstverband. Daarom ontwikkelen brancheorganisaties een beheersingsmodel Zorg om schijnzelfstandigheid in de zorg aan te pakken.

Fiscaal kader

Onderdeel hiervan is een uit te werken fiscaal kader ZZP Zorg. Het doel van de brancheorganisaties is aan zorgorganisaties duidelijk maken wat de rechten en plichten zijn bij de inhuur van zzp’ers in de zorg. Om hierop toe te zien heeft het kabinet besloten het toezicht en de handhaving te versterken en te verbeteren en het zogenoemde handhavingsmoratorium per 2025 op te heffen.

Dit beheersingsmodel moet voorkomen dat werknemers ontslag nemen om vervolgens in dezelfde rol terug te keren, maar dan met het etiket “zelfstandige”. Zelfstandigheid moet blijken uit de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. De samenwerking tussen de ministeries en de brancheorganisaties beoogt schijnzelfstandigheid te voorkomen. Het model treedt vanaf 1 januari 2024 in werking.

Eerste stap

Deze aanpak in de sector zorg en welzijn is de eerste stap in het aanpakken van schijnzelfstandigheid door het kabinet. Verdere stappen in andere sectoren zullen volgen.

Door: Nationale Zorggids