Normal_baan_vacature_werkloos

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 12 duizend afgenomen. Vooral in de zorg daalde het aantal banen. Daarentegen steeg het aantal vacatures in het eerste kwartaal met bijna 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 24 duizend. De werkloosheid nam af van 6,7 naar 6,5 procent. In de zorg daalde het aantal banen afgelopen kwartaal met 7 duizend. Dat meldt CBS.

Voor het eerst in twee jaar tijd nam het aantal banen licht af. Daarvoor nam de werkgelegenheid zeven kwartalen op rij nog toe. In een jaar tijd zijn er echter bijna 100 duizend banen bijgekomen. Het aantal banen van werknemers daalde met 13 duizend, terwijl het aantal banen van zelfstandigen met duizend toenam. De grootste beroepsgroepen onder zzp’ers die eigen arbeid aanbieden zijn kappers en schoonheidsspecialisten, bedrijfskundigen en software- of applicatieontwikkelaars. De meeste zzp’ers – bijna zes op de tien – zijn mannen. In de zorg daalde het aantal banen afgelopen kwartaal met 7 duizend.

In het afgelopen kwartaal ontstond het grootste aantal vacatures in zeven jaar tijd: bijna 240 duizend. Tegelijkertijd steeg het aantal vervulde vacatures met 22 duizend naar 232 duizend. Per saldo steeg het aantal openstaande vacatures met 8 duizend tot 151 duizend. Het aantal vacatures stijgt al elf kwartalen op rij, maar heeft nog niet het niveau van voor de crisis bereikt. De vacatures in kwartaal één van 2016 liggen ongeveer op het niveau van het eerste kwartaal van 2009. In totaal kwamen er in de afgelopen elf kwartalen per saldo ruim 55 duizend vacatures bij. 

In veel bedrijfstakken waren er eind maart meer vacatures dan eind december. Dit geldt vooral voor de gezondheidszorg met drieduizend meer vacatures. In de handel stonden duizend meer vacatures open. In de zorg nam het aantal vacatures de afgelopen twee jaar toe. Eind maart waren er bijna 20 duizend openstaande vacatures, het hoogste aantal in zeven jaar. Ondanks dat het aantal banen in deze bedrijfstak enigszins terugliep, staan er toch meer vacatures open. De vacaturegraad, oftewel het aantal vacatures ten opzichte van het aantal banen, in de gezondheidszorg steeg van 13 naar 17. Daarmee ligt de vacaturegraad in deze bedrijfstak op het hoogste niveau in de afgelopen jaren. De minste vacatures per duizend banen zijn in te vinden in het onderwijs.


©Nationale Zorggids