Meer 75-plussers seksueel actief, jongeren juist minder seks

75-plussers zijn vaker seksueel actief, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren hebben juist minder seks, vooral in de leeftijd van 16 tot 25 jaar is een flinke afname te zien.

Waar in 2014 zo'n een op de zes 75-plussers zei aan seks te doen, was dat vorig jaar meer dan een kwart. Dit geldt vooral voor de mannen omdat zij volgens het CBS minder vaak op oudere leeftijd alleenstaand zijn dan vrouwen. Dat komt doordat de man vaak ouder is binnen een relatie en door de hogere levensverwachting van vrouwen. Mensen die samenwonen met een partner zijn volgens het CBS in alle leeftijden vaker seksueel actief dan mensen die niet met hun partner onder hetzelfde dak slapen.

Zeven op de tien jongeren vanaf 16 jaar gaven aan vorig jaar seks te hebben gehad, in 2014 gold dat voor bijna driekwart. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 zijn minder actief. Waar in 2014 nog 63 procent van hen seks had, was dit vorig jaar nog maar 56 procent. Wel zijn mensen tussen de 25 en 45 jaar met 87 procent het vaakst seksueel actief. Vanaf 55 jaar gaan mensen minder aan seks doen.

Door: ANP